ราคา ถ่ายรูป อีเวนท์

ถ่ายรูป อีเวนท์ งานแถลงข่าว คอนเสิร์ท งานประชุมสัมมนา งานเปิดตัวสินค้า ฯลฯ

  • 4ชม.? 4000 บาท
  • 8ชม.? 8000 บาท
    • เกินกว่านี้ คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1000 บาท

สิ่งที่จะได้รับหลังจบงาน

  • DVD File รูปที่ทำการปรับแสงและสีภาพทุกภาพ ถ่ายมาเท่าไหร่ให้หมดทุกรูป
  • หรือจะให้เป็น File JPEG หลังจบงานทันที (แจ้งก่อนล่วงหน้าจะได้เอา Notebook ไปทำไฟล์ให้)

Remark

  • ค่าบริการทั้งหมดเป็นราคาถ่ายรูปในกรุงเทพฯ หากเป็น งานอีเวนท์? ต่างจังหวัดคิดค่าถ่ายรูปเท่าเดิม
  • คิดเพิ่มเฉพาะค่าเดินทางและค่าที่พัก(ถ้าต้องพักค้างคืน) รายละเอียดคุยกันก่อนได้ครับ

การจองคิวงาน ? สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่โอนมัดจำเท่านั้น

  • จองคิวล่วงหน้า กรุณาโอนเงินมัดจำเพื่อจองคิว? คิวละ 2000 บาท

เลขที่บัญชี? 860-011-591-2
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารซิลลิค เฮ้า่ส์
ชื่อบัญชี? นายธารินทร์? พิพัฒน์ธาดานุกูล

No widget added yet.